Vinpharma

Công ty Cổ phần Tập đoàn Dược – Mỹ phẩm Vinpharma

Lĩnh vực: Gia công, sản xuất Dược – Mỹ phẩm

Với định hướng hoạt động bài bản chuyên nghiệp, hướng tới là doanh nghiệp hàng đầu trong ngành gia công, sản xuất Dược – Mỹ Phẩm.

Phần mềm đang sử dụng: Hệ thống phần mềm kế toán tài chính thương mại.

Song song với việc đầu tư vào cơ sở vật chất, với hệ thống nhà máy qui mô diện tích 5000, Vinpharma đưa ra những tiêu chuẩn rất cao trong việc đầu tư về công nghệ thông tin, trong đó có phần mềm phục vụ quản lý.

Sau khi nghiên cứu đánh giá kỹ càng, Vinpharma đã tin tưởng lựa chọn Augges làm phần mềm quản lý toàn bộ hoạt động tài chính kế toán, phối hợp với quản trị sản xuất để đồng bộ hóa công nghệ phục vụ hoạt động phát triển sản xuất kinh doanh.

Website: vinpharmagroup.vn