Vác xin Thiên Y

Công ty TNHH Vác xin Thiên Y

Lĩnh vực: Kinh doanh dược phẩm, thiết bị y tế

Phần mềm đang sử dụng: Phần mềm kế toán thương mại

Bắt đầu sử dụng phần mềm từ năm 2014, Công ty Thiên Y đã cùng Augges xây dựng một hệ thống kế toán ổn định, hiệu quả, nhanh chóng, qua đó giúp công ty ngày càng phát triển.