Trường Hoa Sữa

Trường Trung cấp Kinh tế – Du lịch Hoa Sữa

Lĩnh vực: Hành chính sự nghiệp – Đào tạo – Kinh doanh nhà hàng

25 năm xây dựng và phát triển, Trường Hoa Sữa đã đào tạo và tạo công ăn việc làm cho hơn 13.000 học sinh các khóa học, với các ngành nghề khác nhau.

Phần mềm đang sử dụng: Phần mềm kế toán thương mại

Từng sử dụng phần mềm cũ không hiệu quả, Trường Hoa Sữa đã chuyển sang sử dụng phần mềm Augges từ năm 2006. Từ đó đến nay Augges đã đáp ứng tốt đặc thù hoạt động của trường, góp phần giúp hệ thống kế toán hoạt động hiệu quả từ 2006 đến nay.

Website: hoasuaschool.edu.vn