Tò He

Công ty Cổ phần Tò He

Lĩnh vực: Dịch vụ vui chơi giải trí cho trẻ em

Tòhe là doanh nghiệp xã hội Việt Nam được thành lập vào năm 2006 với sứ mệnh đem đến cho trẻ em thiệt thòi sân chơi học tập, rèn luyện sáng tạo cùng với các hoạt động trải nghiệm nghệ thuật.

Phần mềm đang sử dụng: Phần mềm kế toán Augges thương mại, sản xuất.

Được sử dụng từ năm 2015 khi phần mềm cũ không đáp ứng được nhu cầu, Augges đã  nhanh chóng khắc phục, làm hài lòng Công ty với tính năng quản lý dễ dàng, tiện ích. Thời gian chính là câu trả lời về sự hữu ích của phần mềm, dù đã qua 7 năm Công vẫn luôn tin và sử dụng phần mềm Augges.

Website: tohe.vn