Sơn Việt Mỹ

Công ty Sơn Việt Mỹ

Lĩnh vực: Sản xuất sơn
Công ty sơn Việt Mỹ chuyên cung cấp các loại sơn của thương hiệu sơn KAPOLO.

Phần mềm đang sử dụng: Phần mềm kế toán thương mại

Từ khi sử dụng phần mềm Augges việc quản lí, quản trị cũng như mở rộng mô hình kinh doanh của công ty dễ dàng hơn rất nhiều.