Sơn Hùng

Công ty Cổ phần Phát triển Sơn Hùng

Lĩnh vực: Kinh doanh điện nước

Phần mềm đang sử dụng: Phần mềm kế toán thương mại

Gắn bó từ khởi đầu công ty năm 2015, Augges đã cung cấp hệ thống đồng bộ kế toán – bán lẻ online toàn hệ thống cho công ty, đồng hành cùng sự phát triển qua từng năm cho đến nay.

Fanpage: Công ty CP phát triển Sơn Hùng