Sơn Đại Việt

Tập đoàn Sơn Đại Việt

Lĩnh vực: Kinh doanh, sản xuất sơn

Tập đoàn Sơn Đại Việt là đơn vị sản xuất và kinh doanh sơn nội ngoại thất (sơn nước) cao cấp. Các sản phẩm của Đại Việt được sản xuất theo công nghệ Hybrid Nano và Teflon từ Nhật Bản, đã khẳng định được thương hiệu và uy tín toàn Việt Nam.

Phần mềm đang sử dụng: Phần mềm kế toán quản trị thương mại, sản xuất mô hình công ty Mẹ – Con.

Với sức phát triển về mô hình kinh doanh, Tập đoàn Sơn Đại Việt cần đến một giải pháp phần mềm đặc thù quản trị các khâu sản xuất sơn, hệ thống công ty con và phần mềm Augges đã cung cấp giải pháp hiệu quả giúp quản trị, kết nối các công ty con cho toàn hệ thống Đại Việt.

Website: sondaiviet.com.vn