Siêu thị Star

Siêu thị Star

Lĩnh vực: Siêu thị hàng hóa tổng hợp

Phần mềm đang sử dụng: Phần mềm kế toán thương mại

Được tin dùng từ năm 2006, Augges đã giúp hệ thống quản trị kế toán của Siêu thị đạt hiệu quả, chính xác, tiết kiệm thời gian hơn.