Phúc Long

Công ty Cổ phần Máy công trình Phúc Long

Lĩnh vực: Máy móc xây dựng

Công ty Cổ phần Máy công trình Phúc Long là đơn vị cung cấp vật tư máy xúc, máy ủi, máy lu,… Phúc Long tự hào là một trong những nhà cung cấp phụ tùng máy công trình, vật tư máy móc lớn nhất Việt Nam.

Phần mềm đang sử dụng: Phần mềm kế toán quản trị thương mại ngành hàng phụ tùng ô tô, mô hình công ty Mẹ-Con.

Công ty đã có hơn 13 năm sử dụng phần mềm Augges. Quá trình sử dụng phần mềm Augges, Phúc Long hài lòng về độ chính xác, nhanh gọn, hiệu quả mà phần mềm đem lại đối với kế toán của công ty.

Website: phuclong.com