Nhà hàng Nam Sơn

Nhà hàng Nam Sơn

Lĩnh vực: Nhà hàng ăn uống

Phần mềm đang sử dụng: Phần mềm kế toán quản lý hàng

Gắn bó từ khi nhà hàng thành lập năm 2009, Augges đã cung cấp hệ thống đồng bộ kế toán, quản lí các khâu – mở rộng mô hình kinh doanh.

Website: namsonpalace.com