Nasco Express

Công ty CP giao nhận hàng hóa Nasco

Lĩnh vực: Vận chuyển hàng hóa

Công ty Cổ phần giao nhận hàng hóa Nasco (Nasco Logistics) chính thức thành lập vào ngày 01 tháng 03 năm 2016 sau khi tách khỏi Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không sân bay Nội Bài (Nasco) thuộc Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines). Nasco Logistics hoạt động chuyên sâu trong lĩnh vực Logistics bao gồm: Giao nhận vận chuyển, Kho hàng, Phân phối và Kết nối chuỗi cung ứng.

Phần mềm đang sử dụng: Hệ thống phần mềm kế toán tài chính doanh nghiệp Augges, mô hình hợp nhất công ty mẹ -con, Module kết nối hóa đơn điện tử, Module API kết nối phần mềm bán hàng.

Bắt đầu sử dụng phần mềm Augges từ năm 2021, Nasco Logistics đã có những cải tiến vượt trội trong hệ thống kế toán tài chính, tổng hợp, xử lý và cung cấp báo cáo kịp thời, nhanh chóng, chính xác tuyệt đối.

Website: nascoexpress.com