Lab Hà Nội

Công ty TNHH Cung ứng vật tư và thiết bị Hà Nội

Lĩnh vực: Xây dựng hạ tầng

Lab Hà Nội hiện đang cung cấp đa dạng các dòng hóa chất, vật tư thí nghiệm tốt nhất, và những thiết bị thí nghiệm cao cấp nhất thị trường…

Phần mềm đang sử dụng: Phần mềm kế toán Augges thương mại.

Được sự tin tưởng của công ty từ đầu năm 2021 phần mềm Augges cung cấp một mô hình quản trị kế toán toàn diện với hàng loạt tiện ích như chạy online – offline, đồng nhất dữ liệu toàn hệ thống, báo cáo thuế, tài chính dễ dàng,… đem lại hiệu quả và chính xác công tác kế toán, giúp công ty lớn mạnh phát triển hơn.

Website: labhanoi.com