Hamagasu Việt Nam

Công ty TNHH Hamagasu Việt Nam

Lĩnh vực: Sản xuất linh kiện, khuôn mẫu

Là thành viên của Hamagasu Nhật Bản, Công ty Hamagasu Việt Nam chuyên sản xuất các mặt hàng linh kiện, khuôn mẫu có uy tín và thương hiệu trên thị trường.

Phần mềm đang sử dụng: Phần mềm kế toán thương mại, sản xuất.

Từng sử dụng phần mềm cũ không hiệu quả, Hamagasu chuyển hướng sử dụng phần mềm Augges từ năm 2009. Từ đó đến nay Augges đã đáp ứng tốt đặc thù hoạt động sản xuất của Hamagasu, góp phần giúp hệ thống kế toán hoạt động hiệu quả.

Website: hamagasu.com.vn