Hải sản Phố

Chuỗi nhà hàng Hải sản Phố

Lĩnh vực: Nhà hàng

Chuỗi nhà hàng Hải sản Phố là một trong những hệ thống nhà hàng hải sản quy mô nhất Việt Nam với 3 cơ sở với diện tích lớn cùng vô số loài hải sản khác nhau giúp thực khách có những trải nghiệm hoàn toàn mới.

Phần mềm đang sử dụng: Phần mềm kế toán Thương mại và sản xuất dịch vụ nhà hàng.

Với những tính năng vượt trội của mình, phần mềm Augges đã được nhà hàng sử dụng để quản lý chuỗi nhà hàng của mình. Augges đồng bộ từ bán lẻ đến thu ngân, giúp nhà hàng cùng các chi nhánh con hoạt động đơn lẻ có kiểm soát một cách hiệu quả.

Website: haisanpho.vn