Haditech

Công ty TNHH Phát triển Công nghệ số Hà Nội – Haditech

Lĩnh vực: Kinh doanh thương mại

Công ty TNHH Phát triển Công nghệ số Hà Nội chuyên kinh doanh, xuất nhập trực tiếp các thiết bị y tế và chuyển giao các kĩ thuật công nghệ tiên tiến mới. Công ty là đối tác hàng đầu của các nhà máy sản xuất thiết bị trên toàn thế giới.

Phần mềm đang sử dụng: Phần mềm kế toán thương mại

Với 10 năm sử dụng phần mềm Augges, công ty đã có mô hình quản trị kế toán hiệu quả, chính xác, nhanh chóng. Từ đó công ty phát triển ngày một lớn theo từng ngày.

Website: haditech.net