Foundry

Công ty TNHH Đầu tư Foundry Việt Nam

Lĩnh vực: Ngành đúc – luyện kim

Là công ty chuyên kinh doanh các sản phẩm phục vụ cho ngành công nghiệp phụ trợ – đặc biệt các sản phẩm cho ngành đúc và luyện kim.

Phần mềm đang sử dụng: Phần mềm Augges thương mại

Gặp không ít khó khăn trong quản trị kế toán doanh nghiệp, Foundry đã nhanh chóng xây dựng mô hình quản trị kế toán hiệu quả cho toàn hệ thống ngay sau khi sử dụng phần mềm Augges.

Website: fovina.com.vn