EPOSI

Công ty Cổ phần Phát triển Công nghệ EPOSI

Lĩnh vực: Kinh doanh thương mại, dịch vụ

Công ty Cổ phần Phát triển Công nghệ EPOSI đã miệt mài tìm hiểu, sáng chế trong nhiều năm và cho ra đời thiết bị định vị GPS mang tên Eposi. Hệ thống định vị này không chỉ áp dụng với các doanh nghiệp vận tải, các chủ xe tư nhân mà còn là giải pháp tối ưu cho cá nhân, đồng hành cùng bạn trong việc chăm sóc trẻ em, người già và quản lý những tài sản có giá trị cao.

Phần mềm đang sử dụng: Phần mềm kế toán thương mại

Song hành cùng phần mềm từ năm 2013 tới nay, Augges đã bổ sung và hoàn thiện quy mô kinh doanh của công ty.
Website: eposi.vn