Dược TBYT Hòa Bình

Công ty Cổ phần Dược Trang thiết bị y tế Hòa Bình

Lĩnh vực: Sản xuất thuốc tân dược

Phần mềm đang sử dụng: Phần mềm kế toán thương mại

Từng sử dụng phần mềm cũ không hiệu quả, Công ty Dược TBYT Hòa Bình đã chuyển sang sử dụng phần mềm Augges từ năm 2006. Từ đó đến nay Augges đã đáp ứng tốt đặc thù hoạt động của Công ty, góp phần giúp hệ thống kế toán hoạt động hiệu quả từ 2006 đến nay.