Dược phẩm Việt Mỹ

Công ty Dược phẩm Việt Mỹ

Lĩnh vực: Kinh doanh thương mại
Công ty cổ phần sản xuất kinh doanh Dược và TTB Y Tế Việt Mỹ được thành lập 26/08/2002. Công ty hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh sinh phẩm chẩn đoán y tế. Công ty gồm những đội ngũ chuyên gia, cán bộ và công nhân viên được huấn luyện đào tạo chuyên nghiệp. Với hoạt động đa dạng, phức tạp cần được nâng cao trong khâu kế toán.

Phần mềm đang sử dụng: Phần mềm kế toán thương mại

Năm 2010 công ty thay thế phần mềm cũng bằng phần mềm Augges. Từ đó việc quản trị kế toán, mô hình kinh doanh của công ty trở nên dễ dàng và đạt năng suất cao hơn.

Website: vietpharco.com