CTEC

Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng giao thông Hà Nội – CTEC

Lĩnh vực: Xây dựng hạ tầng

Công ty CP Tư vấn xây dựng giao thông Hà Nội thành lập từ năm 1985, hoạt động trong các lĩnh vực tư vấn đấu thầu, khảo sát địa chất, tư vấn quản lý dự an, thí nghiệm và kiểm định, tư vấn thẩm tra, thiết kế, giám sát, tư vấn quy hoạch.

Phần mềm đang sử dụng: Phần mềm kế toán Augges vụ việc công trình.

Phần mềm Augges đã cho thấy sự hiệu quả, ổn định và tính năng vượt trội của mình trong việc tính toán thuế, tự động hóa thao tác báo cáo tài chính thủ công. Đồng thời là cánh tay đắc lực giúp Công ty CP Tư vấn xây dựng giao thông Hà Nội tiết kiệm thời gian, giải quyết bài toán cân đối tài chính.

Website: ctec.org.vn