Carbon Việt Nam

Công ty TNHH Đầu tư Carbon Việt Nam

Lĩnh vực: Kinh doanh thương mại
Công ty TNHH Đầu tư Carbon Việt Nam là thành viên của tập đoàn Carbon Group. Tập đoàn Carbon Group được thành lập năm 2003 chuyên kinh doanh trong lĩnh vực khai thác chế biến carbon & graphite tự nhiên, sản xuất hóa chất, tái chế kim loại.

Phần mềm đang sử dụng: Phần mềm kế toán thương mại

Từ khi lựa chọn Augges từ 2014 đến nay, Công ty Carbon đã ổn định hoạt động kinh doanh và phát triển chiến lược tăng trưởng quy mô chuỗi ra toàn quốc, trở thành một thương hiệu mạnh mẽ và uy tín, được người tiêu dùng mến mộ.

Website: carbongroup.com.vn