Canifa

Hệ thống Tổng Công ty CANIFA – Hoàng Dương Textile Group

Lĩnh vực: Sản xuất – kinh doanh chuỗi cửa hàng thời trang

Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Hoàng Dương (nay là HDTex Group) thành lập năm 1997 hoạt động trong lĩnh vực sản xuất hàng thời trang xuất khẩu với các sản phẩm chủ yếu làm từ len, sợi.

Phần mềm đang sử dụng: Phần mềm Augges thương mại, sản xuất mô hình hợp nhất dữ liệu công ty mẹ-con.

Gắn bó từ năm 2005, Augges đã đồng hành cùng bước phát triển lớn mạnh của Canifa qua mỗi năm, cung cấp hệ thống quản trị kế toán cho toàn hệ thống. Thời điểm hiện tại, Augges vẫn tiếp tục hỗ trợ khâu kế toán tài chính cho hệ thống Công ty mẹ-con của Canifa hoạt động theo mô hình hợp nhất dữ liệu toàn quốc.

Website: canifa.com