Thức ăn chăn nuôi

– Quản lý tồn kho hàng hóa

Cho phép theo dõi hoạt động xuất nhập sản phẩm trong kho theo số lô, hạn sử dụng, quản lý một mặt hàng theo nhiều đơn vị tính.

– Quản lý hạn nợ, tuổi nợ

Cho phép thống kê và lên báo cáo công nợ theo tuổi nợ và hạn nợ từ đó thu hồi công nợ kịp thời.

– Thiết lập chính sách giá bán, chiết khấu

Cho phép thiết lập chính sách giá bán/chiết khấu theo từng khách hàng, từng mặt hàng và tự động áp dụng xuất hóa đơn bán hàng.

– Tổng hợp đặt hàng

Cho phép tổng hợp số lượng hàng hóa từ nhiều đơn đặt hàng của các cửa hàng, đại lý, khách hàng.

– Kê khai thuế đầu vào

Cho phép theo dõi các chứng từ mua hàng không có hóa đơn và tự động tổng hợp lên bảng kê thu mua hàng hóa không có hóa đơn.

– Quản lý nguyên vật liệu

Cho phép khai báo định mức nguyên vật liệu sản xuất cho từng thành phẩm và tự động tính toán số lượng cần xuất kho.

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.