Vật liệu xây dựng, sắt thép

– Kiểm soát tình trạng đặt hàng

Cho phép thiết lập chế độ giao đơn đặt hàng, hợp đồng, công trình(số lượng đã giao/chưa giao) để giao hàng đúng tiến độ.

– Quản lý doanh thu theo nhân viên kinh doanh/cửa hàng

Cho phép theo dõi, báo cáo doanh thu theo nhân viên, cửa hàng, đại lý để có thông tin, kịp thời động viên, khen thưởng.

– Quản lý chính sách giá, chiết khấu

Cho phép thiết lập chính sách giá bán, chính sách chiết khấu theo từng khách hàng, từng mặt hàng và tự động áp chính sách giá, chiết khấu đã thiết lập.

– Quản lý chi phí

Cho phép khai báo các khoản mục chi phí và hạch toán chi phí phát sinh theo các khoản mục, công trình và cung cấp các báo cáo tổng hợp, chi tiết.

– Quản lý hạn nợ, tuổi nợ

Cho phép thiết lập hạn nợ, tuổi nợ theo từng khách hàng và từ đó cung cấp báo cáo theo dõi hạn nợ, tuổi nợ chi tiết cho khách hàng để kịp thời thu hồi vốn.

– Tổng hợp đơn đặt hàng

Cho phép lập đơn mua hàng từ nhiều đơn đặt hàng của nhiều khách hàng, cửa hàng, đại lý.

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.