Thực phẩm

– Nắm bắt doanh thu, chi phí

Cho phép doanh nghiệp theo dõi được báo cáo doanh thu theo từng mặt hàng, từng hãng, từng thị trường để hỗ trợ doanh nghiệp phân tích chính xác mặt hàng.

– Quản lý chính sách giá bán

Cho phép thiết lập chính sách giá bán và chiết khấu theo từng khách hàng, từng sản phẩm và tự động áp dụng khi xuất hóa đơn bán hàng.

– Quản lý hàng đã giao

Cho phép theo dõi viên kinh doanh như một kho hàng hóa, giúp theo dõi và cung cấp báo cáo chính xác số lượng hàng tạm ứng cho nhân viên

– Theo dõi tồn kho

Cho phép thiết lập, theo dõi nhập – xuất – tồn của từng vật tư theo nhiều đơn vị tính, theo hạn sử dụng và tự động quy đổi giữa các đơn vị tính.

– Phân bổ chi phí chung

Cho phép phân bổ các chi phí chung cho các hợp đồng theo nhiều tiêu thức khác nhau.

– Quản lý tiến độ giao hàng

Cho phép theo dõi, báo cáo tiến độ giao hàng theo từng đơn đặt hàng gồm số lượng đã giao/chưa giao, tình trạng hoàn thành/chưa hoàn thành) để điều chỉnh tiến độ đáp ứng yêu cầu của khách hàng.

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.