Ô tô, xe máy

– Nắm bắt doanh thu theo nhân viên

Cho phép theo dõi, báo cáo doanh thu theo nhân viên bán hàng để có thông tin, kịp thời động viên, khen thưởng những cá nhân có doanh thu cao.

– Nắm bắt doanh thu theo hãng

Cho phép theo dõi báo cáo doanh thu theo từng hãng, mặt hàng, thị trường để có những chính sách khuyến mãi phù hợp.

– Kiểm tra, đối chiếu các khoản thu/chi hộ

Cho phép khai báo, hạch toán và xem báo cáo chi tiết các khoản thu hộ, chi hộ.

– Quản lý tồn kho

Cho phép khai báo và theo dõi báo cáo tồn kho, báo cáo bán hàng theo số khung, số máy, màu sắc.

– Quản lý hàng khuyến mãi

Phần mềm cho phép tạo kho để quản lý riêng hàng khuyến mãi.

– Quản lý tiền ứng trước

Cho phép ghi nhận tiền ứng trước của khách hàng và xem báo cáo quản lý công nợ của khách hàng.

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.