Nhà phân phối

– Nắm bắt doanh thu, chi phí

Cho phép doanh nghiệp theo dõi được báo cáo doanh thu theo từng mặt hàng, từng hãng, từng thị trường để hỗ trợ doanh nghiệp phân tích chính xác mặt hàng.

– Chính sách giá bán

Cho phép thiết lập chính sách giá bán, chính sách chiết khấu theo từng khách hàng, từng mặt hàng và tự động áp dụng khi xuất hóa đơn bán hàng.

– Quản lý đặt hàng

Cho phép chọn giao cho đơn đặt hàng nào, cung cấp báo cáo tình hình giao hàng theo từng đơn đặt hàng (số lượng đã giao/chưa giao, tình trạng hoàn thành)

– Theo dõi tồn kho

Cho phép thiết lập, theo dõi lượng nhập – xuất – tồn kho của từng vật tư theo số lô hạn dùng và theo nhiều đơn vị tính, tự động quy đổi giữa các đơn vị tính khác nhau.

– Báo cáo công nợ

Cho phép theo dõi, báo cáo chi tiết công nợ, hạn nợ theo từng hóa đơn, đơn hàng, nhân viên để thu hồi công nợ kịp thời.

– Báo cáo hàng đổi trả

Hạch toán và cung cấp đầy đủ báo cáo hàng đổi trả đối với từng khách hàng, từng hãng cung cấp chi tiết đến từng đơn hàng.

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.