Nhà hàng, khách sạn

– Quản lý giá thành món ăn

Cho phép quản lý, cung cấp báo cáo doanh thu, chi phí, lãi lỗ chi tiết theo từng món ăn, đơn hàng giúp nhà hàng nắm bắt kịp thời tình chính xác chi phí giá thành của từng món ăn/đơn hàng.

– Khai báo định mức nguyên vật liệu

Cho phép khai báo định mức nguyên vật liệu sản xuất, chế biến cho từng thành phẩm, tự động tập hợp chi phí và phân bổ để nhà hàng nắm bắt kịp thời số liệu và phân bổ, điều chỉnh chi phí hợp lý.

– Quản lý nhập xuất tồn kho

Cho phép thiết lập tồn kho tối thiểu cho từng món ăn, đồ uống và xuất báo cáo tổng hợp hoặc chi tiết cho từng vật tư hàng hóa.

– Quản lý doanh thu

Cho phép quản lý doanh thu, theo dõi, báo cáo theo loại dịch vụ, đơn hàng, từ đó giúp nhà hàng nắm bắt thông tin, kịp thời điều chỉnh và có quyết định kinh doanh phù hợp.

– Quản lý công nợ

Cho phép quản lý công nợ tạm ứng của khách hàng/nhân viên theo từng hợp đồng, tự động đối trừ chứng từ giúp kế toán đối soát công nợ dễ dàng.

– Quản lý công cụ dụng cụ

Cho phép khai báo ghi tăng công cụ dụng cụ, thống kê từng phòng sử dụng, cung cấp báo cáo sổ theo dõi công cụ dụng cụ.

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.