Lĩnh vực nhựa, giấy, thủy tinh

– Nắm bắt doanh thu, chi phí

Cho phép doanh nghiệp theo dõi được báo cáo doanh thu theo từng mặt hàng, từng hãng, từng thị trường để hỗ trợ doanh nghiệp phân tích chính xác mặt hàng.

– Kiểm soát đơn đặt hàng

Cho phép theo dõi tiến độ giao hàng theo từng đơn đặt hàng (số lượng đã giao, số lượng chưa giao, tình trạng hoàn thành hay chưa hoàn thành kèm lý do) để điều chỉnh đúng tiến độ.

– Quản lý tồn kho hàng hóa

Cho phép kế toán quản lý hàng hóa theo mã quy cách (màu sắc, kích cỡ, chất liệu,…), theo dõi, xuất báo cáo theo từng đặc tính.

– Đối chiếu nguyên vật liệu

Cho phép người dùng khai báo định mức nguyên vật liệu sản xuất cho từng thành phẩm và tự động tính toán số lượng nguyên vật liệu cần xuất kho để sản xuất. 

– Phân bổ chi phí chung

Cho phép phân bổ chi phí chung về nhân sự trực tiếp thực hiện, chi phí sản xuất chung (khấu hao máy móc, điện nước,…) cho từng đơn đặt hàng theo doanh thu hoặc nhiều tiêu chí khác.

– Quản lý hàng hóa gia công

Cho phép xem báo cáo hàng tồn kho nhận/gửi gia công và báo cáo tổng hợp tồn kho, chọn thống kê theo hàng nhận giữ hộ, gia công.

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.