Linh kiện điện tử

– Kiểm soát tình hình sản xuất

Phần mềm cung cấp báo cáo tiến độ sản xuất theo từng lệnh sản xuất/đơn đặt hàng từ đó lên kế hoạch đốc thúc sản xuất kịp thời, đúng tiến độ.

– Đối chiếu chênh lệch nguyên vật liệu

Cho phép khai báo định mức nguyên vật liệu để gia công cho từng thành phẩm và tự động tính toán số lượng nguyên vật liệu cần xuất kho phục vụ sản xuất.

– Thiết lập báo cáo

Cho phép lập báo cáo theo từng khoảng thời gian tháng, quý, 6 tháng, năm… tùy theo nhu cầu.

– Quản lý tồn kho hàng hóa

Cho phép thiết lập, theo dõi nhập – xuất – tồn của từng thành phẩm theo từng mã quy cách để tránh nhầm lẫn số liệu, tránh sản xuất thừa hoặc thiếu.

– Quản lý công nợ

Cho phép thiết lập hạn nợ, tuổi nợ theo từng khách hàng và từ đó cung cấp báo cáo theo dõi hạn nợ, tuổi nợ chi tiết cho khách hàng.

– Phân bổ chi phí chung

Cho phép phân bổ chi phí chung về nhân sự trực tiếp thực hiện, chi phí sản xuất chung (khấu hao máy móc, điện nước,…) cho từng đơn đặt hàng theo doanh thu hoặc nhiều tiêu chí khác.

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.