Kinh doanh văn phòng phẩm

– Nắm bắt doanh thu, chi phí

Cho phép doanh nghiệp theo dõi báo cáo doanh thu theo từng hãng, mặt hàng, thị trường.

– Quản lý chính sách giá bán

Cho phép cài đặt chính sách giá, chiết khấu cho từng khách hàng, mặt hàng và tự động áp dụng khi xuất hóa đơn bán hàng.

– Quản lý đặt hàng

Cho phép thiết lập giao hàng cho từng đơn đặt hàng, theo dõi tình trạng giao hàng để có sự điều chỉnh hợp lý.

– Theo dõi tồn kho

Cho phép thiết lập, theo dõi lượng nhập – xuất – tồn kho của từng vật tư theo số lô hạn dùng và theo nhiều đơn vị tính, tự động quy đổi giữa các đơn vị tính khác nhau.

– Quản lý hàng hóa theo mã vạch

Phần mềm cho phép kết nối với máy đọc mã vạch hoặc tự tạo mã vạch khi khai báo vật tư hàng hóa từ đó tiết kiệm thời gian, công sức nhập liệu cho kế toán, tăng hiệu quả công việc.

– Nắm bắt doanh thu theo nhân viên

Cho phép theo dõi, báo cáo doanh thu theo nhân viên bán hàng để có thông tin, kịp thời động viên, khen thưởng những cá nhân có doanh thu cao.

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.