Kinh doanh thiết bị điện máy

– Nắm bắt doanh thu, chi phí

Cho phép doanh nghiệp theo báo cáo doanh thu theo từng hãng, mặt hàng, thị trường.

– Quản lý chính sách giá bán

Cho phép thiết lập chính sách giá bán, chính sách chiết khấu theo từng khách hàng, từng mặt hàng và tự động áp dụng khi xuất hóa đơn bán hàng.

– Quản lý linh kiện lắp ráp

Cho phép thiết lập định mức của thành phẩm hoàn chỉnh và các lệnh lắp ráp. Phần mềm sẽ tự động xuất kho các linh kiện cấu thành và tính giá vốn thành phẩm.

– Quản lý đặt hàng

Cho phép chọn giao cho đơn đặt hàng nào, cung cấp báo cáo tình hình giao hàng theo từng đơn đặt hàng (số lượng đã giao/chưa giao, tình trạng).

– Theo dõi tồn kho

Cho phép quản lý và cung cấp báo cáo tồn kho vật tư hàng hóa chi tiết theo nhiều mã quy cách, nhóm vật tư hàng hóa khác nhau với tính chính xác cao.

– Báo giá theo thông số kỹ thuật

Cho phép thiết lập các thông tin về thông số kỹ thuật và hình ảnh ngay từ khi khai báo danh mục hàng hóa, các thông tin này sẽ tự động lấy lên báo giá.

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.