Kinh doanh đồ uống

– Nắm bắt doanh thu, chi phí

Cho phép doanh nghiệp theo dõi báo cáo doanh thu theo từng hãng, mặt hàng, thị trường.

– Quản lý chính sách giá bán

Cho phép cài đặt chính sách giá, chiết khấu cho từng khách hàng, mặt hàng và tự động áp dụng khi xuất hóa đơn bán hàng.

– Quản lý đặt hàng

Cho phép thiết lập giao hàng cho từng đơn đặt hàng, theo dõi tình trạng giao hàng để có sự điều chỉnh hợp lý.

– Theo dõi tồn kho

Cho phép thiết lập, theo dõi lượng nhập – xuất – tồn kho của từng vật tư theo số lô hạn dùng và theo nhiều đơn vị tính, tự động quy đổi giữa các đơn vị tính khác nhau.

– Quản lý chi phí

Cho phép cửa hàng kinh doanh theo dõi, cung cấp báo cáo chi phí chi tiết theo từng khoản mục, thực hiện khai báo các khoản mục chi phí và hạch toán chi phí phát sinh.

– Lập phiếu xuất kho tổng hợp

Cho phép lập phiếu xuất kho từ nhiều hóa đơn bán hàng từ đó giúp đơn vị kinh doanh dễ dàng quản lý số lượng hàng hóa, tiết kiệm thời gian tính toán, nhập liệu theo phương thức truyền thống.

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.