Hóa mỹ phẩm, hóa chất

– Quản lý tồn kho hàng hóa

Cho phép doanh nghiệp theo dõi hoạt động xuất nhập sản phẩm trong kho theo số lô, hạn sử dụng, quản lý một mặt hàng theo nhiều đơn vị tính.

– Nắm bắt doanh thu

Cho phép doanh nghiệp theo dõi được báo cáo doanh thu theo từng hãng, nhóm hàng hóa và kênh phân phối.

– Thiết lập chính sách bán hàng linh hoạt

Cho phép tạo lập chính sách giá bán, chiết khấu theo từng đối tượng khách hàng nhanh chóng, dễ dàng.

– Tổng hợp đơn đặt hàng

Cho phép nhân viên kinh doanh, cửa hàng lập đơn hàng, thực hiện bán hàng theo nhiều đơn đặt hàng khác nhau. 

– Xác định thuế, tồn kho

Cho phép chọn hàng khuyến mãi khi lập chứng từ và tự động tính doanh thu, thuế, xuất hóa đơn cũng như thống kê số lượng hàng khuyến mãi.

– Quản lý hàng hóa đã giao

Cho phép doanh nghiệp theo dõi lượng bán hàng của từng nhân viên kinh doanh như một kho hàng hóa đã được thiết lập từ trước.

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.