Giáo dục, đào tạo

– Quản lý học phí 

Cho phép quản lý học phí của học sinh theo từng lớp, từng khối, thiết lập chính sách chiết khấu học phí khi nộp nhiều kỳ cho con em cán bộ nhân viên, lập biên lai thu tiền học phí tự động theo cả lớp.

– Quản lý phiếu ăn 

Cho phép nhà trường quản lý suất ăn của học sinh, tính tiền ăn tự động theo ngày đối với các học sinh bán trú.

– Kiểm soát chi phí

Cho phép hạch toán theo khoản mục chi phí (thuê giáo viên, cơ sở vật chất, mua dịch vụ đầu vào) và theo hợp đồng (khóa/khối/lớp).

– Thiết lập yêu cầu tự động

Dựa trên các dữ liệu đã được thiết lập trên hệ thống quản lý, Augges tự động ra đơn đặt hàng đồng phục, học liệu theo biên lai.

– Tính lương cơ bản cho giáo viên giảng dạy trong trường. 

– Quản lý thư viện

Phần mềm cập nhật nhanh chóng và đầy đủ thông tin học sinh mượn và trả sách. Đưa ra những quyết định kịp thời trong việc bổ sung nguồn tài nguyên mới cũng như mất mát, hư hỏng trong thư viện. 

– Báo cáo phân tích chi phí

Cung cấp đầy đủ các báo cáo phân tích chi phí phát sinh theo từng khoản mục thống kê theo hợp đồng và theo từng khoảng thời gian mong muốn.

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.