Dược phẩm

– Quản lý tồn kho hàng hóa

Cho phép thiết lập, theo dõi nhập – xuất – tồn của hàng hóa theo số lô, hạn sử dụng.

– Quản lý doanh thu theo hãng, mặt hàng.

Cho phép theo dõi, báo cáo doanh thu theo mặt hàng, nhóm hàng hóa để doanh nghiệp có thể đưa ra chính sách điều chỉnh phù hợp.

– Quản lý doanh thu theo trình dược viên

Cho phép tạo lập, quản lý doanh thu theo từng nhân viên và mã thống kê theo khu vực bán hàng khi lập chứng từ bán.

– Quản lý thuốc đã giao

Cho phép doanh nghiệp theo dõi lượng bán hàng của từng trình duyệt viên như một kho hàng hóa đã được thiết lập từ trước.

– Tổng hợp đơn đặt hàng

Cho phép lập đơn mua hàng từ nhiều đơn đặt hàng của nhiều khách hàng, trình dược viên, cửa hàng, đại lý.

– Phân bổ chi phí chung

Cho phép phân bổ chi phí chung về nhân công trực tiếp, chi phí sản xuất chung cho từng đơn đặt hàng.

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.