Du lịch

– Nắm bắt doanh thu, chi phí

Cho phép theo dõi, xuất báo cáo doanh thu từng tour, hợp đồng, đội kinh doanh từ đó giúp doanh nghiệp nắm bắt thông tin, điều chỉnh kế hoạch đầu tư, kinh doanh kịp thời.

 – Quản lý công nợ

Cho phép thiết lập phiếu thu tiền đặt cọc và thống kê chi tiết theo khách hàng, hợp đồng để thuận tiện khi đối chiếu và thu tiền.

– Kiểm soát chi phí

Cho phép theo dõi, cung cấp báo cáo chi phí chi tiết theo từng khoản mục giúp doanh nghiệp dễ dàng phân tích và kiểm soát.

– Quản lý tiền đặt cọc

Cho phép kế toán thống kê và cung cấp báo cáo công nợ phải thu/phải trả/đã trả theo từng hợp đồng nhanh chóng, chính xác.

– Chính sách giá/chiết khấu

Augges tự động cập nhật chính sách giá, chiết khấu đã thiết lập trước đó khi xuất hóa đơn bán hàng.

– Quản lý tồn kho

Cho phép tạo lập kho quản lý quà tặng, công cụ riêng.

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.