Chăm sóc sức khỏe, làm đẹp

– Nắm bắt doanh thu

Cho phép doanh nghiệp theo dõi được báo cáo doanh thu theo khách hàng, loại sản phẩm, dịch vụ, kênh bán hàng và doanh số theo từng nhân viên bán hàng.

– Quản lý kho theo hạn dùng

Cho phép theo dõi, quản lý chi tiết hạn sử dụng của từng mã hàng hóa, cung cấp số lượng tồn kho đảm bảo hoạt động xuất hàng kịp thời, giảm thiểu thiệt hại hàng hóa.

– Kiểm soát chi phí

Cho phép hạch toán và theo dõi chi phí theo từng khoản mục (thuê nhân viên, cơ sở vật chất, vật tư làm đẹp, mua dịch vụ đầu vào, dịch vụ quảng cáo…) và cung cấp báo cáo phân tích chi tiết chi phí.

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.