Bao bì

– Đối chiếu nguyên vật liệu xuất dùng

Cho phép người dùng khai báo định mức nguyên vật liệu sản xuất cho từng thành phẩm và tự động tính toán số lượng nguyên vật liệu cần xuất kho để sản xuất. Doanh nghiệp cũng có thể xuất báo cáo chênh lệch giữa xuất dùng thực tế và định mức để có sự đánh giá, điều chỉnh hợp lý.

– Kiểm soát đơn đặt hàng

Cho phép theo dõi tiến độ giao hàng theo từng đơn đặt hàng (số lượng đã giao, số lượng chưa giao, tình trạng hoàn thành hay chưa hoàn thành kèm lý do) để điều chỉnh đúng tiến độ.

– Quản lý hàng theo mã quy cách

Cho phép thiết lập, theo dõi nhập xuất tồn của từng thành phẩm theo từng mã quy cách khác nhau để tránh nhầm lẫn số liệu, tránh sản xuất thừa hoặc thiếu gây tồn động vốn hoặc mất cơ hội kinh doanh.

– Phân bổ chi phí

Cho phép phân bổ chi phí chung về nhân sự trực tiếp thực hiện, chi phí sản xuất chung (khấu hao máy móc, điện nước,…) cho từng đơn đặt hàng theo doanh thu hoặc nhiều tiêu chí khác.

– Quản lý nhập xuất tồn kho

Cho phép thiết lập tồn kho tối thiểu cho từng vật tư hàng hóa và tự động cảnh báo khi số lượng tồn kho dưới mức tối thiểu để nhập vật tư kịp thời.

– Quản lý hàng theo đơn vị tính

Cho phép thiết lập, theo dõi nhập xuất tồn của từng vật tư theo nhiều đơn vị tính và tự động quy đổi giữa các đơn vị tính mỗi khi nhập xuất và xem báo cáo.

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.