Bán lẻ

– Quản lý xuất – nhập – tồn kho

Tính giá xuất kho hàng tồn kho theo 3 phương pháp gồm: Thực tế đích danh, Nhập trước xuất trước (FIFO), Bình quân gia quyền.

– Theo dõi và tự động cảnh báo tồn kho tối thiểu từng mặt hàng

Tự động tổng hợp tồn kho theo từng mặt hàng (theo số lô, hạn dùng, đơn vị tính, quy cách…), kho, nhóm mặt hàng.

– Quản lý công nợ

Doanh nghiệp có thể theo tuổi nợ, hạn nợ và ngân sách phải thu, phải trả cho nhà cung cấp, khách hàng.

– Quản lý chi phí

Phân bổ chi phí chung cho từng bộ phận, theo dõi chi phí theo từng khoản mục chi đồng thời báo cáo chi phí theo phòng kinh doanh, chi nhánh, toàn công ty, đơn hàng, hợp đồng…

– Quản lý doanh thu

Cho phép quản lý doanh thu, theo dõi, báo cáo theo loại dịch vụ, đơn hàng, hợp đồng, khách hàng, nhân viên, bộ phận kinh doanh, chi nhánh, toàn công ty…

– Xác định lãi/lỗ

Augges có khả năng tự động tổng hợp lãi/lỗ theo đơn hàng, hợp đồng, dự án; theo phòng kinh doanh, cửa hàng, chi nhánh, toàn công ty.

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.