6 phương pháp tính giá thành sản phẩm đầy đủ và chính xác nhất

Tính giá thành sản phẩm là bước quan trọng để tạo nên hiệu quả kinh tế của hoạt động sản xuất kinh doanh. Ở bài viết dưới đây Augges sẽ giới thiệu với bạn 6 phương pháp tính giá thành sản phẩm phổ biến nhất hiện nay.

Giá thành sản phẩm là gì?

6 phương pháp tính giá thành sản phẩm đầy đủ và chính xác nhất

Giá thành sản phẩm là biểu hiện bằng tiền của toàn bộ các khoản hao phí về lao động sống và lao động vật  hóa có liên quan đến khối lượng công tác, sản phẩm, dịch vụ đã  hoàn thành trong kỳ.

Hiện nay, giá thành sản phẩm chịu ảnh hưởng từ các yếu tố sau đây: 

  • Chi phí nguyên vật liệu ban đầu để sản xuất sản phẩm
  • Chi phí dành cho nhân công tham gia quá trình sản xuất sản phẩm, hàng hóa. Các chi phí bao gồm: lương nhân công, chi phí bảo hiểm, công đoàn,…
  • Các khoản chi phí phát sinh trong quá trình bán hàng hóa, dịch vụ ra thị trường như chi phí quảng cáo, marketing, nhân viên bán hàng,…
  • Chi phí quản lý doanh nghiệp
  • Các chi phí phát sinh đối với thuế hàng hóa xuất/nhập khẩu

6 phương pháp tính giá thành sản phẩm phổ biến hiện nay

Sau đây là các cách tính giá thành sản phẩm được sử dụng nhiều tại Việt Nam:

1. Phương pháp tính giá thành sản phẩm trực tiếp

6 phương pháp tính giá thành sản phẩm đầy đủ và chính xác nhất

Phương pháp trực tiếp được áp dụng trong các doanh nghiệp thuộc loại hình sản xuất đơn giản, số lượng mặt hàng ít, sản xuất với khối lượng lớn nhưng ít chủng loại và chu kỳ sản xuất ngắn như các nhà máy điện, nước, các doanh nghiệp khai thác (quặng, than, gỗ…). 

Ngoài ra phương pháp này cũng được áp dụng nhiều tại một số doanh nghiệp có quy trình sản xuất phức tạp có khối lượng lớn với ít sản phẩm mỗi loại sản phẩm được sản xuất trong những phân xưởng riêng biệt, hoặc để tính giá thành của những công việc kết quả trong từng giai đoạn sản xuất nhất định.

Công thức tính:

Tổng giá thành sản xuất sản phẩm = Chi phí sản xuất dở dang đầu kỳ + Chi phí sản xuất trong kỳ – Các khoản làm giảm chi phí – Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang cuối kỳ

2. Phương pháp tính giá thành sản phẩm loại trừ sản phẩm phụ 

Phương pháp loại trừ sản phẩm phụ phù hợp với các doanh nghiệp có quá trình sản xuất ngoài thu được sản phẩm chính còn có cả những sản phẩm phụ, điển hình là các doanh nghiệp chế biến dầu thô hay các doanh nghiệp sản xuất gỗ.

Công thức tính:

Tổng giá thành sản phẩm chính = Giá trị sản phẩm chính dở dang đầu kỳ + Tổng chi phí phát sinh trong kỳ – Giá trị sản phẩm phụ thu hồi ước tính – Giá trị sản phẩm chính dở dang cuối kỳ

3. Phương pháp tính giá thành sản phẩm theo đơn đặt hàng

Phương pháp này áp dụng trong điều kiện doanh nghiệp sản xuất theo đơn đặt hàng của người mua. Đặc điểm phương pháp này là tính giá theo từng đơn đặt hàng, nên việc tổ chức kế toán chi phí phải chi tiết hóa theo từng đơn đặt hàng.

Công thức tính:

Tổng giá thành sản phẩm = Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp + Chi phí nhân công trực tiếp + Chi phí sản xuất phát sinh trong toàn bộ quá trình

4. Phương pháp tính giá thành sản phẩm theo hệ số

6 phương pháp tính giá thành sản phẩm đầy đủ và chính xác nhất

Phương pháp tính giá thành sản phẩm theo hệ số áp dụng trong những doanh nghiệp sử dụng cùng một quá trình sản xuất, cùng một nguyên liệu và lượng lao động nhưng sản xuất ra nhiều sản phẩm khác nhau. Để xác định giá thành cho từng loại sản phẩm chính cần phải quy đổi các sản phẩm chính khác nhau về một loại sản phẩm duy nhất, gọi là sản phẩm tiêu chuẩn theo hệ số quy đổi được xây dựng sẵn. Sản phẩm có hệ số 1 được chọn làm sản phẩm tiêu chuẩn.

Các doanh nghiệp sử dụng mô hình doanh nghiệp này có thể kể đến như doanh nghiệp sản xuất quẩn áp, giày dép; doanh nghiệp đóng gói bao bì; doanh nghiệp chế biến nông sản,…

Công thức tính:

Giá thành đơn vị sản phẩm tiêu chuẩn = Tổng giá thành sản xuất của tất cả các loại sản phẩm/Tổng số sản phẩm gốc (kể cả quy đổi)

Trong đó:

Tổng giá thành sản xuất sản phẩm = Số sản phẩm tiêu chuẩn x Giá thành đơn vị sản phẩm tiêu chuẩn

Số sản phẩm tiêu chuẩn = Số sản phẩm từng loại x Hệ số quy đổi từng loại 

5. Phương pháp tính giá thành sản phẩm theo tỷ lệ (định mức)

Phương pháp theo tỷ lệ được áp dụng trong các doanh nghiệp sản xuất nhiều loại sản phẩm có quy cách, phẩm chất khác nhau như may mặc, dệt kim, đóng giày, cơ khí chế tạo (dụng cụ, phụ tùng)… để giảm bớt khối lượng hạch toán, kế toán.

Công thức tính:

Giá thành thực tế sản phẩm hoàn thành trong kỳ = Giá thành kế hoạch (hoặc định mức) đơn vị sản phẩm từng loại x Tỷ  lệ chi phí (%)

Trong đó: 

Tỷ  lệ chi phí (%) = (Tổng giá thành sản xuất thực tế của các loại sản phẩm/Tổng giá thành sản xuất kế hoạch (hoặc định mức) của các loại SP) x 100

6. Phương pháp tính giá thành sản phẩm phân bước

Áp dụng với các doanh nghiệp có quá trình sản xuất được thực hiện ở nhiều bộ phận sản xuất. Doanh nghiệp có nhiều giai đoạn công nghệ. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất là các bộ phận, chi tiết sản phẩm hoặc giai đoạn công nghệ hay bộ phận sản xuất.

Phương pháp này được sử dụng phần lớn cho doanh nghiệp có nhu cầu bán nửa thành phẩm ra ngoài hoặc có nhu cầu hạch toán nội bộ cao giữa các giai đoạn công nghệ (bộ phận, phân xưởng). Khi tính giá thành sản phẩm phân bước đòi hỏi bạn phải xác định giá thành phẩm trước khi xác định giá thành sản phẩm.

Công thức tính:

Giá thành thành phẩm hoàn thành trong kỳ = Giá thành SP giai đoạn 1+ Giá thành SP giai đoạn 2+…+ Giá thành SP giai đoạn n

Mong rằng những chia sẻ trên đây sẽ cung cấp thông tin hữu ích để bạn có thể áp dụng cho công việc kinh doanh, tối ưu hiệu quả kinh doanh, tăng lợi nhuận.

Ngoài ra nếu bạn đang cần tìm một phương pháp tính giá thành sản phẩm nhanh hơn, đơn giản hơn hãy chọn Augges – phần mềm quản trị doanh nghiệp uy tín hiện nay để được hỗ trợ nhé!

Nguồn: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.